Forside

¨

Matrikel nr: 62A, Sandvig Bygrunde.

Ejendommen er beliggende i Sandvig, som hører under Allinge. Ejendommen er dermed hjemmehørende i Bornholms Regionskommune.

Ejendommen er overdraget via skøde 09-02-1998, jf oplysninger i tingbogen. Ejendommen har ingen hæftelser og er dermed gældfri. Der er ligeledes ingen tinglyste servitutter.

Grundarealet på ejendommen er 486 m2, hvoraf det meste anvendes til selve bygningen samt en mindre tilbygning.

Ejendommen har pr 01-10-2018 en offentlig vurdering på kr. 350.000, hvoraf grundværdien udgør kr. 180.000.

Bygningen er opført i 1912, og er oprindelig anvendt som en gymnastiksal, men er i dag ejet af en forening som anvender bygningen til forskellige kulturelle formål.

Bygningsarealet er 240 kvm, og er noteret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi 4.

Grundet ejendommens alder er der formentlig ikke foretaget radonsikring af bygningen, hvilket ikke var almen praksis på dette tidspunkt.

Der er ikke registreret jordforurening på grunden, og der er ligeledes ikke registreret jordforurening indenfor 500 meter fra bygningen.
Ejendommen er tilsluttet alment vandforsyningsanlæg, og er fælleskloakeret. Jf BBR er der i bygningen registret en indendørs olietank på 2000 liter.

Bygningen er en af mange specielle og seværdige bygninger der findes på Bornholm.

På brk.dk/Borger/Bolig/Sider/Geografiske-kort.aspx kan man finde mere information om yderligere ejendomme på Bornholm.

Ejendommens blad i tingbogen kan ses via tinglysning.dk. For at registrere ejerskabet af en ejendom i tingbogen, skal der foretages skødeskrivning, og skøde skal herefter tinglyses.